Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jan 28, 2021

Jag pratar i detta avsnitt om mina tankar kring lagring av våra minnen (foton, filmer och texter) i olika lösningar. Varför det är bra att använda molnlösningar men också vad faran är. Hur kan vi tänka kring säkerhetslösningar för våra filer? Hur ska våra barn kunna hitta de viktiga minnena bland de hundratusentals foton vi sparar undan?

Jag hänvisar till ett blogginlägg som jag skrev för snart två år sedan. Det kan du hitta här.

Om du vill följa oss på Youtube, hittar du kanalen här - glöm inte att prenumerera! :-)