Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Apr 8, 2021

I det här avsnittet pratar jag lite om att identifiera de kriser som jag anser är realistiska. Jag tar upp lite om psykiska kriser, ekonomiska kriser och kriser som uppkommer i samband med ohälsa.

Om du vill läsa blogginlägget som jag använder som grund, finner du det här:

https://vardagsprepping.se/vad-ar-en-kris-egentligen/