Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Apr 15, 2021

I det här avsnittet pratar jag om tanken vi har kring Youtube-serien Prepper Basics. Jag förklarar vilken målgruppen är och varför det är viktigt att barn påverkar sina föräldrar samt att föräldrarna ser till att påverka barnen. Prepper-dynamik på hög nivå med andra ord :)

Jag går också igenom innehållet i de två senaste försändelserna från beredskapsboxen samt berättar om min plan att ytterligare utöka mitt prepper-skafferi med mängder av mjöl!

Prepper Basics hittar du på vår Youtube-kanal.