Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


May 13, 2021

Jag välkomnar Patrik tillbaks till min virtuella studio där vi fortsätter att prata lite om yrkesval för våra ungdomar. Vi fortsätter sedan att diskutera hur det är att preppa i villa och jämför med hur det är att preppa i lägenhet.

Utbildningen som Patrik nämner hålls av Västerbottens folkhögskola. Du kan läsa mer om den här.