Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Sep 27, 2021

Det är sista veckan i september år 2021 och det innebär att krisberedskapsveckan har börjat!
Vi slår på stort redan under första dagen och presenterar vår paneldiskussion där du får lyssna på följande personer som delger sina tankar om prepping eller beredskap:

  • Anders "En svensk prepper"
  • Andreas "Urvaken"
  • Herman (podden Beredsam)
  • Klas (YouTube-kanalen Var Redo)
  • Patrick (podden I väntan på katastrofen)