Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Dec 25, 2023

Hygien är viktigt i normalläge, men förmodligen ännu viktigare i en kris. Därför är det viktigt att hålla sig ren men även kunna tvätta kläderna.

Martin har testat en manuell tvättmaskin med centrifug som faktiskt gör jobbet och tvättar lagom smutsiga kläder rena. Centrifugen kan man kanske däremot skippa?