Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Mar 28, 2024

Anders och Martin sitter ned och pratar om artikeln "21 prepper tips I wish I heard BEFORE I started prepping", vilken finns i sin helhet här:
https://urbansurvivalsite.com/prepper-tips-i-wish-id-heard-before-i-started-prepping/

Även om artikeln är skriven i USA, finns såklart mycket som vi svenska preppers kan dra nytta av.