Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Oct 28, 2021

I detta avsnitt välkomnar vi Claes Tovetjärn till studion för en pratstund i psykologins- och ledarskapens tecken. Vi pratar bland annat om vilka lärdomar vi kan dra från corona-pandemin när det kommer till ledarskap och om vi verkligen sluter samman och hjälps åt i en kris.

Claes kan ni finna på http://www.wildgoose.se/