Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Apr 28, 2022

I det här avsnittet pratar vi om hur vi hade tänkt om vi hade en budget och ville bättra på matförrådet inför en kris.

Dels kikar vi på vad som går att skaffa för 750 kronor och dels 2000 kronor.

Som vanligt har Martin gjort bort sig och glömt bort sina egna instruktioner, men det blev en bra övning trots allt!