Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Apr 1, 2021

I det här avsnittet sitter jag själv och pratar lite om krispärmen (att inventera vardagen, alltså kartlägga familjens schema och komma överens om samlingsplatser) och att ta mig hem.

Jag går igenom hur jag har planerat och vilka hjälpmedel jag har använt för att hitta en bra "hemväg" om något stort skulle hända under tiden jag är på jobbet.