Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


May 6, 2021

Äntligen är Lotta tillbaka i den virtuella studion!
I detta avsnitt målar jag upp en dystopisk framtid samtidigt som jag försöker fokusera diskussionen kring vad som är bra att lära sig om man söker till gymnasiet. Ur ett rent prepper-perspektiv. Vilka utbildningar är bra att gå om man vill ha ett yrke som är viktigt oavsett utvecklingen i samhället?

Självklart missade vi en del yrken som våra framtida preppers kan tänkas utbilda sig till, men jag ser det som att vi fortsätter dialogen i närtid.