Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping

Jun 27, 2022

Det finns en lista på internet som inkluderar de 100 sakerna som försvinner först i omfattande kriser (SHTF).

Vi går igenom 2 av sakerna på listan varje vecka och du är såklart varmt välkommen att hänga med :)

Denna gång handlar det om "barntillbehör" och redskap för att tvätta manuellt (utan el).

Vill du...


Jun 23, 2022

Vi förtsätter vårt utforskande kring vad som kan tänkas hända om elektriciteten försvinner under en längre tid. I vårt scenario har vi dessutom lagt till ytterligare ett problem; att telenätet också är nere samt att vi inte får någon information via radio.

Vad händer under arbetsveckan nu när söndagen...


Jun 20, 2022

Det finns en lista på internet som inkluderar de 100 sakerna som försvinner först i omfattande kriser (SHTF).

Vi går igenom 2 av sakerna på listan varje vecka och du är såklart varmt välkommen att hänga med :)

Denna gång handlar det om guld/silver och hinkar.

Vill du läsa listan, finns...


Jun 16, 2022

Vi samtalar med Ted som är brandman och diskuterar den vanligaste orsakerna till brand i hemmet, hur vi kan undvika dem och hur räddningstjänsten beter sig när de kommer fram till ett hushåll som brinner.

Sedan berättar Ted också om ett mycket trevligt evenemang som han planerar åt sina vänner - något som vi...


Jun 12, 2022

Det finns en lista på internet som inkluderar de 100 sakerna som försvinner först i omfattande kriser (SHTF).

Vi går igenom 2 av sakerna på listan varje vecka och du är såklart varmt välkommen att hänga med :)

Denna gång handlar det om sädeskvarnar och gastuber/gasbehållare.

Vill du läsa listan, finns...