Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Aug 29, 2022

Det finns en lista på internet som inkluderar de 100 sakerna som försvinner först i omfattande kriser (SHTF).

Vi går igenom 2 av sakerna på listan varje vecka och du är såklart varmt välkommen att hänga med :)

Denna gång handlar det om första förband och batterier.

Vill du läsa listan, finns den här:
https://1776patriotusa.com/new-first-100-things-disappear-shtf