Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jul 21, 2022

Martin kan inte få nog av att prata om hur beroende vi är av elektricitet. Därför vill han prata om det en tredje gång och nu försöka prata mer konkret om hur lite som funkar utan el och hur meckigt och jobbigt det blir att leva utan den.