Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jun 15, 2023

I veckans avsnitt pratar vi med Stellan som är sjuksköterska och utbildare i försvarsmakten inom akutsjukvård och som numera hjälper MSB med utbildning inom till exempel stoppa blödning.

Ämnet kretsar därför naturligtvis kring sjukvård, omhändertagande och givetvis också gällande att kunna stoppa en akut extremblödning. 

Men vi glider även in på mer vardagliga ting som vad du behöver ha i ditt hemapotek och varför individens hemberedskap spelar stor roll för rikets försvarsförmåga!