Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Dec 28, 2023

I det här avsnittet försöker Anders, Martin och Patrik runda av året med någon slags sammanfattning av vad som hänt. Men vi försöker också blicka framåt och se vad som kan tänkas hända under nästa år.

Det blir inte ett så värst positivt avsnitt men hoppet finns där ändå. Hoppas att ni delar vår önskan om ett ljusare, bättre 2024!