Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Feb 17, 2022

Äntligen fick vi tag i en person som identifierar sig som en vardagsprepper. Alltså någon som är en nybörjare, men som besitter de medel som krävs för att skapa en riktigt robust prepping, även om han är i startgroparna.

Häng med på en intressant diskussion tillsammans med Emil som har tagit tag i livet och blivit en riktig prepper, men på ett sunt, vardagligt vis.