Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jan 21, 2021

Jag satte mig ned tillsammans med Mattias (madprepper.net och lilltorp.nu) och lät honom berätta om den resan som han och hans familj gjorde mitt under Corona-krisen - en resa mot frihet och ett arbetsamt men givande liv i självförsörjningens tecken. 

Om du uppskattar podden, får du mer än gärna betygsätta den, lämna en recension och framför allt sprida den till dina när och kära!