Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


May 27, 2021

I detta avsnitt diskuterar jag och Patrik kring skrivelsen "Typfall krisberedskap för länsstyrelserna" som är framtagen av Totalförsvarets Forskningsinstitut på uppdrag av Länsstyrelserna.

Vi pratar lite om dokumentets upplägg, intressanta saker som vi har hittat i texten och berör även de tre scenarier som tagits upp som typexempel.

Vi är eniga att denna publikation är ett måste att läsa igenom som prepper.
Dokumentet kan du hämta här:
https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4799--SE