Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Sep 16, 2021

I veckans avsnitt får ni träffa Elias som är Etnolog vid Göteborgs Universitet. Han håller på att genomföra en studie kallad "För alla eventualiteter", där han har intervjuat flertalet preppers i Sverige.

Vi har en dialog om forskningsprojektet och pratar både om hans upplevelse av oss svenska preppers, men också kring hur läget är i världen samt vad etnologi och konsumtion har med prepping att göra.

Referenser (YouTube-kanaler som tas upp i början):
https://www.youtube.com/c/AlaskaGranny
https://www.youtube.com/c/KyleneAnne