Preview Mode Links will not work in preview mode

vardagsprepping


Jun 26, 2023

Idag vill Martin berätta om en bok som han faktiskt har läst!

Det är klassikern Hatchet (Yxan) av Gary Paulsen; en ungdomsbok med starka överlevnadsinslag. Brian är åp väg till sin far i norra Kanada men under flygfärden går allt som man kan tänka sig fel. Piloten avlider, planet krashar i en sjö och Brian, som enda överlevare måste klara sig på egen hand tills hjälpen kommer!